Jednotlivé oblasti učení - vzděláváníPraktická výchova - zahrnuje cvičení praktického života, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, podporuje propojování mozkových hemisfér, učí děti samostatnosti a sebedůvěře, sociálním dovednostem, společenskému vědomí a vzájemnému respektu....  více zde
Smyslová výchova - pomáhá dětem rozvíjet a prohlubovat smyslové vnímání (zrak, sluch, čich, chuť a hmat). K rozvíjení slouží řada pomůcek a materiálů, ale neměly by nahrazovat předměty ze života. Jedná se o různé činnosti jako porovnávání, rozlišování, třídění, stupňování, řazení a podobně..... ukázky zde
Matematika
- už v předškolním věku si děti mohou osvojovat pojmy jako je kvantita na konkrétních případech, rozpoznat vztahy matematických zákonů a pod.. Používají se pomůcky z různých materiálů, v různém provedení, aby si je děti mohly spojit s něčím, na co si mohou sáhnout.... ukázky zdeJazyk
- cílem je podpořit rozvoj řeči, zdokonalovat jemnou motoriku pro nácvik psaní, seznamování s písmenky.... více zdeKosmická výchova
- v tomto pojetí znamená integraci témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu a přírodopisu, dějepisu, později fyziky a chemie. Součástí jsou také dovednosti pohybové, hudební a vývarné a patří zde také témata společenská a umění...
Jde o poznání jednotlivých částí a souvislostí tak, aby děti mohly pochopit celek. Integrace oblastí a témat zahrnutých v kosmické výchově pomáhá dítěti pochopit řád světa, vžít se a existovat v něm, najít si své místo a naučit se zacházet se sebou a s okolím.... inspirace zde  
                                    


Beskydská školička

Copyright 2011 "PetKa". WebDesign PetKa, pictures Katykami design, All Rights Reserved. Mailto: info@beskydska-skolicka.cz
KONTAKT
Bc. Petra Kaňáková
tel. 725656351
info@beskydska-skolicka.cz
Frýdlant nad Ostravicí
Hlídání dětí, Montessori  hrátky, Figurková školička, Šachový kroužek
Něco o mne
Provozní doba
Spřátelené weby

www.baby-net.cz
www.latkymetraz.cz

Frýdlant nad Ostravicí
Hlídání dětí, Montessori  hrátky, Figurková školička, Šachový kroužek
Frýdlant nad Ostravicí
Hlídání dětí, Montessori  hrátky, Figurková školička, Šachový kroužek